autonarracja

to opowieść o sobie samym, nasza historia, to przeszłość, teraźniejszość i przyszłość połączona jedną linią melodyczną. To metoda przedstawienia naszego obrazu świata, forma reprezentacji rzeczywistości. 


 

Pragnienie opowiadania

"Wyjaśnienie naukowe tłumaczy zjawiska przez porządkowanie ich określonym prawom - ilekroć są b, wystąpi c. Życie toczy się jednak innym trybem: nie rządzi nim naukowa logika przyczyny i skutku, lecz logika opowieści, gdzie rozumieć to przedstawiać sobie, jak jedno zdarzenie prowadzi do innego, jak mogło dojść do tego czy owego..."J. Culler

trening

to proces poznawania i analizowania swojej opowieści, bazujący na naszych naturalnych umiejętnościach opowiadania i tworzenia. To wyprawienie swojego bohatera w podróż...


 

współpraca